Patrimoniuminformatie

Federaal:

  • Het kadastraal perceel en haar identificatie
  • Het kadastraal plan
  • De administratieve grenzen 
  • Het kadastraal inkomen 
  • De kadastrale legger 
  • De verkoopprijzen 
  • Attesten van erfopvolging 
  • Overzicht van de huurcontracten 
  • Overzicht van de onroerende voorrechten, hypotheken en lasten op een onroerend goed