Federal Service Bus

Een van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens, of een combinatie ervan.

Die informatie wordt opgeslagen in authentieke bronnen - gegevensbanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Via de Federal Service Bus (FSB) verzekert FOD BOSA de toegang tot de authentieke bronnen en de snelle uitwisseling van de gegevens op een homogene en veilige manier.