MSP ICT Standardisation

Er is een Europees multi-stakeholderplatform (MSP) inzake ICT-normalisatie opgezet om de Commissie te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van het ICT-normalisatiebeleid, waaronder de prioriteitstelling ter ondersteuning van de wetgeving en het beleid, en het identificeren van specificaties die zijn ontwikkeld door internationale organisaties voor ICT-standaardisatie .

Het platform adviseert ook over de uitwerking en de implementatie van het "Rolling Plan for ICT standardisation".

Tot de leden van het platform behoren vertegenwoordigers van EU- en EVA-landen, Europese en internationale standaardenontwikkelingsorganisaties, organisaties die actief zijn in Europa op het gebied van ICT-normalisatie-ontwikkeling, en organisaties die de industrie, KMO's en consumenten vertegenwoordigen.