Aanbeveling
2

Publiceer de gegevens die u bezit als open gegevens, tenzij er beperkingen gelden.

Akkoorden