Externe interfaces

Aanbeveling
5

Waarborg de interne zichtbaarheid en zorg voor externe interfaces voor Europese openbare diensten.