Integratoren

AIV

Agentschap Informatie Vlaanderen.

Banque Carrefour d'Échange de Données

Portaal van de diensten eGezondheid

Fidus is de naam die gegeven werd aan de gewestelijke dienstenintegrator, dit is de bij wet aangestelde beheerder van de elektronische gegevensuitwisselingen van en naar de gewestelijke instellingen van het Brussels Gewest, voor zover het gegevens betreft afkomstig van authentieke bronnen.

Federale Overheidsdiest BOSA

KSZ

De Kruispuntbank is de motor en coördinator van het e-government in de sociale sector.