Het European Interoperability Framework (EIF) is een set met aanbevelingen voor nationale overheden, gericht op het interoperabel maken en houden van digitale publieke diensten binnen de EU.

EIF is bedoeld als gemeenschappelijke kern van de Nationale Interoperability Frameworks (NIF's) en Domain Interoperability Frameworks (DIF's).

De federale overheid en de gewesten zijn overeen gekomen de 12 principes van het EIF te hanteren als fundering voor het definiëren van hun interoperabiliteit.

Van deze principes worden een aantal aanbevelingen afgeleid. In de nieuwe versie werden deze aanbevelingen aangevuld en uitgebreid, vooral om in lijn te blijven met de nieuwe EU richtlijnen en regelgeving zoals de PSI, de eIDAS en de GDPR.

Ook de 47 aanbevelingen worden in het kader van BelgIF onderschreven als een waardevolle basis bij de definitie van architectuur, toepassingen en oplossingen voor gegevensuitwisseling en interoperabiliteit binnen en tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten.