De FOD BOSA streeft ernaar zijn/haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals hieronder beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De automatische tests brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA richtlijnen aan het licht:

  • De paginatitel van de Engelstalige zoekpagina en zoekresultaten pagina‚Äôs bevat geen leesbare tekst (WCAG criterium 1.3.1)
  • Het topmenu bevat visuele menu-links met onvoldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond (WCAG Criterium 1.4.3)
  • Een aantal dieper liggende links voldoen evenmin aan de contrast-richtlijn (WCAG Criterium 1.4.3)
  • Op de homepagina staat een iframe zonder titel-attribuut (WCAG Criterium 2.4.1)
  • In de privacyverklaring in de drie talen worden anchor-links gebruikt zonder bestemming (WCAG Criterium 2.4.1)

Alternatieven voor toegankelijkheidsproblemen:

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 07/10/2019.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld met behulp van een toegankelijkheidsverklaring-generator, op basis van een automatische toegankelijkheidsmeting via deze testing tool en met advies en ondersteuning van het Digital Citizen Interactions & Accessibility team van FOD BOSA.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 07/10/2019.

Feedback en contactgegevens

Indien u opmerkingen heeft, of over informatie beschikt die voor deze website van toepassing is dan kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke organisatie

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

U kan hiervoor de federale ombudsman contacteren:

Website Federale Ombudsman

contact@federaalombudsman.be

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

De gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen zullen gemeld worden aan de leverancier van de website en oplossingen worden uitgewerkt voor de volgende update van de toepassing. Deze toegankelijkheidsverklaring zal na deze update aangepast worden.