Fidus is de naam die gegeven werd aan de gewestelijke dienstenintegrator, dit is de bij wet aangestelde beheerder van de elektronische gegevensuitwisselingen van en naar de gewestelijke instellingen van het Brussels Gewest, voor zover het gegevens betreft afkomstig van authentieke bronnen.

Vergaderingen