Zoeken

DCAT Application Profile voor dataportalen in Europe (DCAT-AP) is een specification die gebaseerd is op W3C's Data Catalogue vocabulary (DCAT) om datasets van de publieke sector te beschrijven. Deze wordt voornamelijk gebruikt om cross-data zoekopdrachten in data portalen te realiseren en om data van de publieke sector beter doorzoekbaar te maken over sectoren en grenzen heen. Dit kan bereikt worden door beschrijvingen van data sets uit te wisselen tussen data portalen.

Common Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) is een gegevensmodel voor het beschrijven van openbare diensten en de daarbij horende levens- en bedrijfsgebeurtenissen.

Open Standaarden voor Linkende Organisaties / Overheden.

De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) heeft de Business Interoperability Specifications (BIS) voor gemeenschappelijke eProcurement-processen ontwikkeld om elektronische documenten te standaardiseren, die worden uitgewisseld en gevalideerd via een open en beveiligd netwerk, tussen de toegangspunten voor aankopers in de publieke sector en hun leveranciers in heel Europa en daarbuiten.

XML

Extensible Markup Language (XML)

Een serialisatie voor Linked Data, gebaseerd op JSON.

RDF

Resource Description Framework (RDF), concepten en semantiek.