Zoeken

DCAT Application Profile voor dataportalen in Europe (DCAT-AP) is een specification die gebaseerd is op W3C's Data Catalogue vocabulary (DCAT) om datasets van de publieke sector te beschrijven. Deze wordt voornamelijk gebruikt om cross-data zoekopdrachten in data portalen te realiseren en om data van de publieke sector beter doorzoekbaar te maken over sectoren en grenzen heen. Dit kan bereikt worden door beschrijvingen van data sets uit te wisselen tussen data portalen.

Common Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) is een gegevensmodel voor het beschrijven van openbare diensten en de daarbij horende levens- en bedrijfsgebeurtenissen.

Open Standaarden voor Linkende Organisaties / Overheden.

De vocabularia en applicatieprofielen die in dit project werden ontwikkeld in co-creatie met Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, de Europese Commissie en private partners (88 auteurs) werden er aan een breed publiek voorgesteld.

Open data vergadering met de Gewesten, federale overheid en andere stakeholders.

Deze stijlgids voor RESTful-services is een gezamenlijke inspanning van verschillende Belgische overheidsinstellingen. Hij is gericht op het verbeteren van de compatibiliteit tussen RESTful services aangeboden door overheidsinstellingen of andere organisaties die deze richtlijnen toepassen.

Pan-European Public Procurement OnLine (PEPPOL) heeft de Business Interoperability Specifications (BIS) voor gemeenschappelijke eProcurement-processen ontwikkeld om elektronische documenten te standaardiseren, die worden uitgewisseld en gevalideerd via een open en beveiligd netwerk, tussen de toegangspunten voor aankopers in de publieke sector en hun leveranciers in heel Europa en daarbuiten.

INTEROP SUMMIT 2018 draait helemaal om interoperabiliteit in de context van e-government. Het evenement is gericht op het bevorderen en verspreiden van beste praktijken inzake interoperabiliteit, gebaseerd op de bouwstenen van het Europese ISA²-programma.

XML

Extensible Markup Language (XML)

Unicode Transformation Format 8-bit

Een serialisatie voor Linked Data, gebaseerd op JSON.

Simple Knowledge Organization System (SKOS) is een gemeenschappelijke data model om kennisorganisatiesystemen te delen en aan elkaar te koppelen via het Semantische Web.

RDF

Resource Description Framework (RDF), concepten en semantiek.

TLS

Transport Layer Security (TLS)

Internet Protocol versie 6, een communicatieprotocol dat o.a. adressen bepaalt voor toestellen op het internet.

XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) is een reeks van uitbreidingen op de XML-DSig aanbeveling om geavanceerde elektronische handtekeningen mogelijk te maken.