Zoeken

Het G-Cloudprogramma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief door meerdere publieke instellingen: federale overheidsdiensten, instellingen van de sociale zekerheid en de zorgsector… De praktische realisatie wordt aangestuurd vanuit de "Cloud Governance Board"

Een van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens, of een combinatie ervan.

Het Federal Metropolitan Area Network(FedMAN) verbindt de verschillende federale overheidsdiensten met elkaar en biedt hen een gecentraliseerde toegang tot het internet.

Kenmerken

eBirth is een informaticaoplossing die toelaat om de nuttige gegevens in verband met het administratieve proces van de kennisgeving van geboorte te digitaliseren en de transfer van deze gegevens naar alle betrokkenen te vergemakkelijken. Concreet betekent eBirth dat de papieren versie van de formulieren wordt vervangen en dat de gegevens nog maar één keer moeten worden ingevoerd.

CSAM is een geheel van afspraken en van regels om het identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government te organiseren.