Domein
Data uitwisseling

Common Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) is een gegevensmodel voor het beschrijven van openbare diensten en de daarbij horende levens- en bedrijfsgebeurtenissen.

Version
2.2
SDO
Integrator