Domein
Data uitwisseling

Een serialisatie voor Linked Data, gebaseerd op JSON.

Version
1.0
SDO
Integrator