Externe interfaces

EIF3 Categorie
Aanbeveling

Waarborg de interne zichtbaarheid en zorg voor externe interfaces voor Europese openbare diensten.