Wat is een dienstenintegrator ?

Volgens de wet van 15 augustus 2012 is een diensten integrator een instelling die door of krachtens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector met dienstenintegratie. Onder "integratie van diensten" wordt verstaan het organiseren van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en de geïntegreerde ontsluiting van deze gegevens . De missie van een federale diensten integrator is om, met instemming van de deelnemende overheidsdiensten en andere service integratoren, de gegevensverwerkingsprocessen te integreren. In deze context biedt het op een geïntegreerde manier toegang tot gegevens.

Momenteel zijn er 6 publieke dienstenintegratoren actief in België.

BCED

De Banque Carrefour d'Échange de Données (BCED) is de gewestelijke dienstenintegrator voor Wallonië

FOD BOSA

De FOD BOSA is de federale dienstenintegrator (behalve voor de diensten van Sociale Zekerheid)

Fidus

Fidus is de naam die gegeven werd aan de gewestelijke dienstenintegrator voor het Brussels Gewest

KSZ

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de drijvende kracht en coordinator van e-government in de sociale sector

VDI

DigitaalVlaanderen is de gewestelijk dienstenintegrator voor Vlaanderen

eGezondheid

Portaal van de eGezondheid diensten