Basisregisters en authentieke bronnen

De FOD BOSA onderhoudt een catalogus die een overzicht geeft van de gegevens in authentieke bronnen en andere administratieve gegevensbronnen.